UPS/PSU vid SK0MT

Beteckningar

 • Vi = Inspänningen
 • Vb = Batterispänningen
 • Vl = Lastspänningen
 • Vg = Beräknad målspänning baserad på bör- och är-värden, MPPT-algoritmen och Boost-intervallet
 • Ii = Inströmmen
 • Ib = Batteriströmmen (- = urladdning, + = laddning)
 • Il = Lastströmmen beräknad enligt Kirchhoff som Il= Ii+Ib
 • 0 = referenslinje för strömaxeln
 • 12 = referenslinje för LVD (Low Voltage Disconnect) - batterispänning då lasten kopplas bort

Modell 2018

Beskrivning av laddningsregulatorkortet

Dokumentation av diskussion om elkraftbakup 2018-02-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2022

I slutet av 2021 inleddes en upprustning av reservkraftsystemet. Modell 2018 klarar max ~60W (12V/~5A). Det är underdimensionerat om, förutom AMPRNetförbindelsen och LAN, också en repeater ska kunna hållas igång. Ribban behöver ligga högre.

Var ribban ska ligga beror på vilka tjänster som efterfrågas. Om vi ska leva upp till AMPRNet-målsättningen att nyckelutrustningar ska finnas tillgängliga via AMPRNet när andra nät är otilltäckliga eller utslagna, behöver vi uthållighet, dvs tillräcklig kapacitet över längre tid. En vecka har föreslagits.

Att åstadkomma detta är en balans mellan stor energilagringskapacitet (batterier) och alternativa kraftkällor, helst förnybara (sol/vind) med reserver i form av metanol/biobränsledrivna och i sista hand fossildrivna generatorer.

Inkoppling av basutrustning som ska fungera vid bortfall av elnätet

 • Mikrovågslänk i masten kraftsatt via 12/24V-step-up-konverter
 • rj45/sfp-mediakonvertrar kraftsatta via 12/9v-step-down-konverter
 • Ubiquiti ER-X router kraftsatt via 12V-stabilisator
 • RaspberryPi 3+ med RTC, kraftsatt via 12/5V step-down-konverter, som utgör Web-server, namnserver, tidserver, wifi-accesspunkt, regulator-monitor, gateway för sensornätverk, mm.
 • Solpanel i masten
 • Batteri-bank i klubblokalen
 • Elnätsadapter 220VAC/15VDC
 • Laddningsregulator inkopplad till RaspberryPi via USB
 • Sänknod för sensornätverket inkoppad till RaspberryPi via gpio/serial0 intern uart

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Utredningsfas

  Frågor som diskuteras är:

  • Scenarier som illustrerar behov av reservkraft behövs för att vara vägledande när det gäller kravspecifikationer för reservkraftssystemet.
  • Lastens maximala effektbehov: Var ska ribban ligga? 500W? 1kW?
  • Spänningsbehov: Kan vi byta mediakonvertarna sfp/RJ45 så att vi slipper 9VDC och klarar oss med 5, 12 och 24 VDC?
  • 12- eller 24 VDC-system?
  • Kraftkällor utöver elnätet? Solceller? fossildriven- och/eller metanoldriven generator?
  • Energilager/batterier? Bly och/eller Litium? beror till stor del på belastningsfallen:
   • Bly klarar bara korta strömuttag utan djupurladdning (< 50% av batterikapaciteten, dvs LVD 12.0 eller 24.0 VDC)
   • Litium klarar långa uttag med flera djupurladdningar
  • Regulator? Kan en digital fjärrstyrbar regulator som använder MPPT/PWM-algortimer användas utan att störa HF-trafiken (tex Epever TRIRON)?

  Programvaror för fjärrstyrning av regulatorn Epever TRIRON (Battery Management System)