Sensornätverk vid SK0MT

Ett sensornätverk består av sensornoder som rapporterar mätvärden från anslutna sensorer till en sänknod ansluten till en gateway som i sin tur är ansluten till Internet, i vårt fall via AMPRnet.
Ett embryo till ett sådant nätverk bestående av en gateway och en sensornod har satts upp vid SK0MTs QTH i Täby.
Som gateway används en Raspberry Pi med den webserver som denna sida ligger på.
Sensornoden bygger på en MCU från Atmel, ATMega128RF, som integrerar en mikroprocessor, en radiotransceiver för IEEE802.15.4 och en AD-omvandlare med åtta kanaler. På just denna sensornod finns två sensorer, lufttemperatur och lufttryck. Rådata från dessa givare finns i en fil som är åtkomlig via webbservern. Man kan också abonnera på dessa rådata över Internet med linux/unix-kommandot "nc www.sk0mt.se.ampr.org 1234". De är dessutom plottade i diagrammet nedan.
Ambitionen är att placera fler sensornoder i omgivningen, bland annat i radiomasten. Vilka sensorer som ska tas med diskuteras.